Et trosliv har flere dimensjoner. Å være en kristen er møtet mellom Gud og mennesker, mennesker og Gud og mennesker med mennesker. Derfor vil vi som kirke holde høyt at det er bra for mennesker å treffe andre mennesker på andre steder enn «bare» i gudstjenester. Å treffe andre mennesker gir anledninger til å dele fra sitt eget liv samtidig som at man kan få ta del i andres livsfortellinger. Derfor blir slike treffpunkt i mindre grupper av mennesker – det vi kan kalle livsnære.

I løpet av en uke og en måned er det mange mennesker som treffes på denne måten. Mange gjør det uformelt – ved å besøke hverandre eller ved å treffes på kafeer. Mange treffes også etter avtale. Da kan bibellesing, samtaler, tematiske samtaler eller bønn være flere av ingrediensene. Det er også flott når grupper av mennesker treffes på tross av aldersforskjeller, kultur eller sosial bakgrunn eller hvor man bor. Andre folk treffer hverandre fordi man har noe felles – for eksempel interesser eller livsfaser.

Som menighet ønsker vi at alle er en del av en smågruppe, som vi også kaller en livsnær gruppe. Vi oppmuntrer derfor til å starte grupper, ta del i grupper. Vi jobber med å organisere grupper og å ha kurs for de som ønsker å lære hvordan man kan lede en slik gruppe.

Livsnære grupper er både relevante og gode. Det er omsorg å finne, det er spennende å bli kjent med andre mennesker på en slik måte. Mange gode, dype og varige vennskap blir til gjennom slike grupper.

Oppfordringen er klar; meld din interesse for å være med i en smågruppe via kontaktskjemaet eller gi beskjed om at du vil være med i en slik gruppe en gang du er i kirken til gudstjeneste.

Kontaktskjemaet