Hvordan kan man best hjelpe de som sliter? Vi leser i Bibelen at man allerede i den første kristne kirke stilte disse spørsmålene. Resultatet var at man utnevnte noen til å ta et særlig ansvar for dette arbeidet, kalt diakoner. Det diakonale arbeidet, eller omsorgsarbeidet, har vært en sentral del av den kristne kirke helt siden dette.

Oslo Sentrum Baptistkirke har en lang historie for å bry seg om de som på ulik vis trenger hjelp. Siden 2015 har Diakonirådet jobbet med å systematisere og videreutvikle omsorgsarbeidet i menigheten. Det er de som koordinerer og har oversikt over det diakonale arbeidet i dag.

Dette er det vi gjør i dag:

AKUTTE HJELPEBEHOV
BESØKSTJENESTE
UNGDOMSARBEIDET
SENIORTREFF

AKUTTE HJELPEBEHOV

Fra tid til annen kommer mennesker i ulike livssituasjoner til kirka og ber om hjelp. Det kan være alt fra husrom, måltid eller dusj, hjelp til jobbsøking, kjøring eller andre ærend på dagtid. Vi har en liste med frivillige som kan bistå med disse utfordringene, og har laget et system der vi kan møte den som trenger hjelp og fordele ansvar oss i mellom. Vi tenker at vi ikke kan gjøre alt, men vi kan gjøre noe.

Vi trenger alltid flere frivillige til å bistå i denne tjenesten. Kunne du tenke deg det? Les mer og fyll ut skjema på:

«Akutte hjelpebehov» Skema

BESØKSTJENESTE

Menigheten har i mange år jobbet for for at medlemmer av menigheten som er forhindret fra å delta i fellesskapet, på grunn av sykdom, alder eller annet, får et besøk og en hilsen fra menigheten. Dette kan være et kjærkomment avbrekk i en tilværelse som for flere av dem kan være noe ensom. Noen dedikerte frivillige har stått i denne tjenesten i lang tid, men vi trenger også flere andre som kan bidra. Er dette noe du kan tenke deg? Les mer om dette og andre eksisterende arbeid på:

«Besøkstjeneste» Skema

Annet arbeid med diakonalt preg

UNGDOMSARBEIDET

I over 10 år har ungdommer hatt samlinger i kirka kl 18 på torsdager. Vi jobber for tiden med å re-starte dette arbeidet, og har fortsatt ikke satt en dag for arbeidet. Vår ungdomsarbeider Charlotte følger opp ungdommene, og legger til rette for møtepunkt både på søndager og i løpet av uka. Charlotte kan du nå gjennom å fylle ut kontaktskjema under. Vi ønsker og tror at Oslo Sentrum Baptistkirke er et godt sted å være ungdom!

Ungdomsarbeidet trenger frivillige til å hjelpe til, utvikle opplegget og å bare bruke tiden din til å være tilgjengelig for ungdommene. Kunne du tenke deg det? Fyll ut skjema på:

«Ungdomsarbeidet» Skema

Seniortreff

Den første tirsdagen i måneden har vi seniortreff i Hausmannsgate 22 kl 12-14. Her er alle som har mulighet velkommen, om de er pensjonister eller er hjemme på dagtid. Vi møtes til hyggelig fellesskap, god mat, og gjerne et musikalsk innslag, et ord for dagen eller lignende. Det er også på seniortreffet at besøkstjenesten avtaler sine møtepunkt.

Kunne du tenkt deg å hjelpe til på seniortreffet? Det kan være med mat, musikalsk innslag eller med en hilsen. Fyll ut skjema på:

«Seniortreff» Skema

Generelle spørsmål om det diakonale arbeidet? Ta kontakt med Fredrik Krunenes (fredok(at)gmail.com) eller Julia Oseland (juliaose(at)hotmail.com) i Diakonirådet.

Fredrik Krunenes

Julia Oseland