Hvordan kan man best hjelpe de som sliter? Vi leser i Bibelen at man allerede i den første kristne kirke stilte disse spørsmålene. Resultatet var at man utnevnte noen til å ta et særlig ansvar for dette arbeidet, kalt diakoner. Det diakonale arbeidet, eller omsorgsarbeidet, har vært en sentral del av den kristne kirke helt siden dette.

Oslo Sentrum Baptistkirke har en lang historie for å bry seg om de som på ulik vis trenger hjelp. Siden 2015 har Diakonirådet jobbet med å systematisere og videreutvikle omsorgsarbeidet i menigheten. Det er de som koordinerer og har oversikt over det diakonale arbeidet i dag.

Dette er det vi gjør i dag:

ÅPEN KIRKE
BESØKSTJENESTE
UNGDOMSARBEIDET
SENIORTREFF

ÅPEN KIRKE

Åpen kirke er et tilbud vi har fredagskvelder om vinteren. Det er et ønske om å åpne opp kirka vår for nærmiljøet og folk i menigheten og nettverket vårt som ønsker en uformell og varm møteplass. Siden 2019 har vi tilbudt noe varmt å drikke og spise, et kirkerom der du kan be og tenne lys, noen å prate med, eller bare et sted å være. Åpen kirke skjer stort sett fra november til mars/april, men noen unntak og tillegg. Følg med på sosiale medier eller kontakt oss for mer info om dette arbeidet. Kontakt oss også hvis du ønsker å bidra!

BESØKSTJENESTE

Menigheten har i mange år jobbet for for at medlemmer av menigheten som er forhindret fra å delta i fellesskapet, på grunn av sykdom, alder eller annet, får et besøk og en hilsen fra menigheten. Dette kan være et kjærkomment avbrekk i en tilværelse som for flere av dem kan være noe ensom. Det er et arbeid som finner sin form i en ny tid, men du kan alltid ta kontakt med oss hvis du ønsker å få besøk eller være en som besøker.

Annet arbeid med diakonalt preg

UNGDOMSARBEIDET

Ungdomsarbeidet i Oslo Sentrum Baptistkirke består av konfirmantarbeidet og Ungdom@h22, som samles annenhver onsdag kl 18. Det er en kombinasjon av aktiviteter, andakt, mat og sosialt, og flere ganger reiser vi ut på tur. Pastor Sara er ansvarlig for arbeidet, og trenger alltid flere voksne som har lyst til å bidra! Kontakt oss for å melde din interesse for det, eller hvis du lurer på noe om arbeidet. Vi ønsker og tror at Oslo Sentrum Baptistkirke er et godt sted å være ungdom!

Seniortreff

Den første tirsdagen i måneden har vi seniortreff i Hausmannsgate 22 kl 12-14. Her er alle som har mulighet velkommen, om de er pensjonister eller er hjemme på dagtid. Vi møtes til hyggelig fellesskap, god mat, og gjerne et musikalsk innslag, et ord for dagen eller lignende. Det er også på seniortreffet at besøkstjenesten avtaler sine møtepunkt.

Arbeidet har hatt en pause i løpet av pandemi og nedstengning, og vi håper å starte opp igjen med seniortreff fra høsten 2022. Kontakt oss hvis du lurer på mer om dette arbeidet.

Generelle spørsmål om det diakonale arbeidet? Ta kontakt med Fredrik Krunenes (fredrik.krunenes@baptist.no) eller Julia Oseland (juliaose(at)hotmail.com) i Diakonirådet.

Fredrik Krunenes

Julia Oseland