Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

om oss
verdier
baptistenes tro

Gudstjeneste

Diakonalt arbeid

Ungdom

Barn

Smågrupper

Neste hendelser

G11 gudstjeneste

april 14 @ 11:00 - 12:30

Søndag kveld

april 14 @ 19:00 - 20:30

Introsamling

april 17 @ 16:30 - 17:30

Agapegudstjeneste

april 21 @ 11:00 - 13:00

Kalender

Vi vil være en kirke preget av

GUD

DEN ENKELTE

FELLESSKAP

SOM NÅR UT OG INVITERER INN!

om huset

United Oslo

La Senda Antigua

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo