Vi vil være en kirke preget av

GUD

DEN ENKELTE

FELLESSKAP

SOM NÅR UT OG INVITERER INN!

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

om oss
verdier
baptistenes tro

Diakonalt arbeid

Seniortreff

Ungdom

Barn

Smågrupper

Neste hendelser

Gudstjeneste (G11)

desember 12 @ 11:00 - 12:00

Kalender

om huset

United Oslo

Gospel Chin Church

La Senda Antigua

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo