Landpage2018-08-30T18:18:48+00:00

Vi vil leve med hele hjertet for Kristus i

TILBEDELSE

MISJON

FELLESSKAP

UTVIKLING

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

Diakonal arbeid

Seniortreff

Ungdomsarbeid

Barns Tjeneste

Smågrupper

Neste hendelser

Ønsker du mer informasjon?

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo

(Nytt nettsted kommer snart)