Vi vil være en kirke preget av 

GUD

DEN ENKELTE

FELLESSKAP

SOM NÅR UT OG INVITERER INN!

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

om oss
verdier
baptistenes tro

Diakonal arbeid

Seniortreff

Ungdom

Barn

smågrupper

Neste hendelser

Kalender

om huset

United Oslo

Gospel Chin Church

La Senda Antigua

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo