Vi vil være en kirke preget av

GUD

DEN ENKELTE

FELLESSKAP

SOM NÅR UT OG INVITERER INN!

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

om oss
verdier
baptistenes tro

Diakonalt arbeid

Seniortreff

Ungdom

Barn

Smågrupper

Neste hendelser

Familiegudstjeneste

januar 29 @ 11:00 - 12:00

Årsmøte 1

januar 29 @ 13:00 - 14:30

Kalender

om huset

United Oslo

La Senda Antigua

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo