Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

om oss
verdier
baptistenes tro

Gudstjeneste

Diakonalt arbeid

Ungdom

Barn

Smågrupper

Neste hendelser

Sommergudstjeneste

juli 21 @ 11:00 - 12:00

Sommergudstjeneste

juli 28 @ 11:00 - 12:00

Sommergudstjeneste

august 4 @ 11:00 - 12:00

Sommergudstjeneste

august 11 @ 11:00 - 12:00

Kalender

Vi vil være en kirke preget av

GUD

DEN ENKELTE

FELLESSKAP

SOM NÅR UT OG INVITERER INN!

om huset

United Oslo

La Senda Antigua

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo