Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet med mange uttrykk og vi ønsker
å være en kirke og menighet til glede for Gud og mennesker.

om oss
verdier
baptistenes tro

Diakonalt arbeid

Seniortreff

Ungdom

Barn

Smågrupper

Neste hendelser

Onsdag i kirka

februar 28 @ 14:30 - 19:00

G11 Ung

mars 3 @ 11:00 - 12:30

Onsdag i kirka

mars 6 @ 14:30 - 19:00

Familiegudstjeneste

mars 10 @ 11:00 - 12:00

Kalender

Vi vil være en kirke preget av

GUD

DEN ENKELTE

FELLESSKAP

SOM NÅR UT OG INVITERER INN!

om huset

United Oslo

La Senda Antigua

Hvor finner du oss?

Hausmanns Gate, 22, Oslo