Ansatte og ledelse

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet av mennesker som ser sitt liv som en takk til Gud og som takker ved blant annet å gi tilbake. Dermed er frivillighet noe som preger menigheten.
For å ta hånd om de mange oppgaver har menigheten likevel noen mennesker ansatt. Det kan være administrative såvel som embetsmessige oppgaver. I tillegg til de ansatte jobber frivillige i Menighetsråd og andre grupper samvittighetsfullt for og med menighetens beste.

Fred Habberstad
Fred HabberstadSenior Pastor
Fred Habberstad er pastor og har vært ansatt i Oslo Sentrum Baptistkirke siden 2004. Han jobber full tid i menigheten foruten en periode på våren/sommeren; da er han gartner. Fred har tidligere vært tilknyttet Baptistmenighetene i Brumunddal og Lillehammer. Fred har en Bachelor i kristendom fra SALT-Oslo (Høyskolen for Ledelse og Teologi). Fred er født i 1971, er gift med Hilde og er pappa til Lina og Leo. Fred har permisjon fra jobben som pastor hele 2018.
Fredrik Krunenes
Fredrik KrunenesPastor
Fredrik har vært ansatt som pastor i Oslo Sentrum Baptistkirke i vikariat for Fred Habberstad siden februar 2018. Han er fra Stavanger, men har bodd i Oslo og vært med i menigheten siden 2006. Fredrik er 31 år, er utdannet barnevernspedagog fra HiOA (dagens OsloMet) og pastor fra HLT (Høyskolen for Ledelse og Teologi). Han har blant annet jobbet flere år som oppsøkende sosialarbeider i Oslo, og før det som ungdomsarbeider i kirka. Fredrik er over gjennomsnittet opptatt av Star Wars og rockemusikk.
Antonystallin Sebastian
Antonystallin SebastianPastor
Antonystallin Sebastian er pastor og har ansvar for menighetsplantingen på Romsås (Talsmannen Baptistmenighet, se link her). Han har vært ansatt i menigheten siden han graduerte ut fra Baptistens Teologiske Seminar i 2005. Før det hadde han vært medlem i Oslo 1. Baptistmenighet i mange år. Antonystallin er Tamil fra Sri Lanka. Antonystallin er gift med Vijitha og sammen har de barna Malin, Johnel og Jeroba.
Charlotte Reenskaug Johnsrud
Charlotte Reenskaug JohnsrudUngdomsarbeider
Charlotte Reenskaug Johnsrud er ungdomsarbeider i kirka fra og med september 2018. Hun skal jobbe med å lage et opplegg for ungdom fra 12 år og oppover. Charlotte er 19 år gammel, og kommer fra Asker. Hun elsker å drive med teater og spille saksofon, og på fritiden spiller hun innebandy.
Tore Sandblost
Tore SandblostMenighetsarbeider
Tore er oppvokst på Oppdal, men bor for tiden i Drammen. Han er ansatt i kirka fra september 2018 og har bachelor i Ledelse og Teologi, og har erfaring fra arbeid i fengsel. Tore er lidenskapelig opptatt av fotballklubben Liverpool.

Menighetsrådet

Menighetsmøtet er menighetens høyeste besluttende organ. Her har alle medlemmer stemmerett. Menighetsmøtet velger et menighetsråd som møtes jevnlig – minst en gang i måneden. Menighetsrådet er menighetens øverste besluttende organ etter menighetsmøtet.
Menighetsrådets medlemmer er valgt fra menighetsmøtet. Følgende personer er i dag medlemmer i menighetsrådet:

Per Øvergaard
Elise Angen
Mirjam Helene Kringen
Borghild Bækkelie
Felicia Minikon Harris
Niang Lian Hau Uk
Sverre Skorpen