Ansatte og ledelse

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet av mennesker som ser sitt liv som en takk til Gud og som takker ved blant annet å gi tilbake. Dermed er frivillighet noe som preger menigheten.
For å ta hånd om de mange oppgaver har menigheten likevel noen mennesker ansatt. Det kan være administrative såvel som embetsmessige oppgaver. I tillegg til de ansatte jobber frivillige i Menighetsråd og andre grupper samvittighetsfullt for og med menighetens beste.

Fred Habberstad
Fred HabberstadSenior Pastor
Fred Habberstad er pastor og har vært ansatt i Oslo Sentrum Baptistkirke siden 2004. Han jobber i en deltids stilling i menigheten ved siden av annen jobb.
Fred har tidligere vært tilknyttet Baptistmenighetene i Brumunddal og Lillehammer. Fred har en Bachelor i kristendom fra SALT-Oslo (Høyskolen for Ledelse og Teologi). Fred er født i 1971, er gift med Hilde og er pappa til Lina og Leo.
Fredrik Krunenes
Fredrik KrunenesPastor
Fredrik har vært ansatt som pastor i Oslo Sentrum Baptistkirke i vikariat for Fred Habberstad siden februar 2018. Han er fra Stavanger, men har bodd i Oslo og vært med i menigheten siden 2006. Fredrik er 31 år, er utdannet barnevernspedagog fra HiOA (dagens OsloMet) og pastor fra HLT (Høyskolen for Ledelse og Teologi). Han har blant annet jobbet flere år som oppsøkende sosialarbeider i Oslo, og før det som ungdomsarbeider i kirka. Fredrik er over gjennomsnittet opptatt av Star Wars og rockemusikk.
Antonystallin Sebastian
Antonystallin SebastianPastor
Antonystallin Sebastian er pastor og har ansvar for menighetsplantingen på Romsås (Talsmannen Baptistmenighet, se link her). Han har vært ansatt i menigheten siden han graduerte ut fra Baptistens Teologiske Seminar i 2005. Før det hadde han vært medlem i Oslo 1. Baptistmenighet i mange år. Antonystallin er Tamil fra Sri Lanka. Antonystallin er gift med Vijitha og sammen har de barna Malin, Johnel og Jeroba.
Håkon SiglandMenighetsleder
Håkon Sigland er utdannet pastor, men ble ansatt som menighetsleder i menigheten fra juni 2019. I tillegg til å jobbe hos oss er han Økonomileder for Det Norske Baptistsamfunn.
Han kommer fra Brumunddal, og har vært pastor for Sandnes, Eidsvoll og Vålerenga Baptistmenigheter.
Håkon er født i 1972, er gift med Georgeta og har to barn.
Elena TeigenUngdomsarbeider
Elena Teigen ble ansatt hos oss i august 2019. Hun kommer fra Kongsberg, og har vært aktiv i Normisjon der. Med bakgrunn fra Bibelskolen i Grimstad og praksis fra Tsjekkia og Libanon brenner hun for misjon og evangelisering. Elena er født i 1999.

Menighetsrådet

Menighetsmøtet er menighetens høyeste besluttende organ. Her har alle medlemmer stemmerett. Menighetsmøtet velger et menighetsråd som møtes jevnlig – minst en gang i måneden. Menighetsrådet er menighetens øverste besluttende organ etter menighetsmøtet.
Menighetsrådets medlemmer er valgt fra menighetsmøtet. Følgende personer er i dag medlemmer i menighetsrådet:

Per Øvergaard
Elise Angen
An Hong Nguyen
Borghild Bækkelie
Fred Arne Andersen
Steinar Larsen