Ansatte og ledelse

Oslo Sentrum Baptistkirke er en menighet av mennesker som ser sitt liv som en takk til Gud og som takker ved blant annet å gi tilbake. Dermed er frivillighet noe som preger menigheten.
For å ta hånd om de mange oppgaver har menigheten likevel noen mennesker ansatt. Det kan være administrative såvel som embetsmessige oppgaver. I tillegg til de ansatte jobber frivillige i Menighetsråd og andre grupper samvittighetsfullt for og med menighetens beste.

Fredrik Krunenes
Fredrik KrunenesPastor
Fredrik er hovedpastor i Oslo Sentrum Baptistkirke. Han har vært ansatt som pastor siden 2018, med et lite opphold i 2020. Han er fra Stavanger, men har bodd i Oslo og vært med i menigheten siden 2006. Fredrik er 36 år, er utdannet barnevernspedagog fra HiOA (dagens OsloMet) og pastor fra HLT (Høyskolen for Ledelse og Teologi). Han har blant annet jobbet flere år som oppsøkende sosialarbeider i Oslo, og før det som ungdomsarbeider i kirka. Fredrik er gift med Ingliv.
Antonystallin Sebastian
Antonystallin SebastianPastor
Antonystallin Sebastian er pastor og har ansvar for menighetsplantingen på Romsås (Talsmannen Baptistmenighet). Han har vært ansatt i menigheten siden han graduerte ut fra Baptistens Teologiske Seminar i 2005. Før det hadde han vært medlem i Oslo 1. Baptistmenighet i mange år. Antonystallin er Tamil fra Sri Lanka. Antonystallin er gift med Vijitha og sammen har de barna Malin, Johnel og Jeroba.
Sara Faugstadmo Berg
Sara Faugstadmo BergPastor
Sara er pastor i Oslo Sentrum Baptistkirke med hovedfokus på barn og unge. Hun ble ansatt i februar 2021. Sara er fra Enningdal utenfor Halden, er 23 år og har studert Utviklingsstudier på UiO. Ved siden av jobben som pastor tar hun også fag på Teologisk Fakultet (UiO). Hun har erfaring som leder i barne-og ungdomsarbeidet i Baptistkirken i Elim Tistedal, og fra ulike politiske verv i Halden.

Menighetsrådet

Menighetsmøtet er menighetens høyeste besluttende organ. Her har alle medlemmer stemmerett. Menighetsmøtet velger et menighetsråd som møtes jevnlig – minst en gang i måneden. Menighetsrådet er menighetens øverste besluttende organ etter menighetsmøtet.
Menighetsrådets medlemmer er valgt fra menighetsmøtet. Følgende personer er i dag medlemmer i menighetsrådet:

Per Øvergaard
An Hong NguyenNestleder
Miriam Elder
Tore A. S.
Fred Arne Andersen
Steinar LarsenLeder
Marline P. AjenezaVara