Misjon

Sammen med vår tamilske forsamling Talsmannen, støtter vi diakonalt arbeid blant enker og lokalt evangelisk arbeid i Sri Lanka.

Mer informasjon om misjonsarbeidet til menigheten kommer!