Misjon

I tillegg til å støtte opp om misjons- og bistandsarbeidet til Det norske baptistsamfunn, støtter menigheten 4 misjonærer i Chin-provinsen i Burma.

Mer informasjon om misjonsarbeidet til menigheten kommer!