Vi i Oslo Sentrum Baptistkirke ønsker at våre gudstjenester skal være et meningsfullt sted å møtes. Vi ønsker at gudstjenestene skal være forutsigbare, oppmuntrende, gi åndelig næring og et fellesskap med sunne relasjoner.

Til en gudstjeneste kommer det mange forskjellige mennesker i ulik alder og fra ulik bakgrunn. Som menighet forsøker vi å la mangfoldet blomstre, og søker sammen å være til Guds ære og til glede for både Gud og mennesker. Det viktigste vi gjør på våre gudstjenester, er å samles og sendes i Jesu navn. Våre gudstjenester er søndager kl 11 i Baptistkirken i Hausmanns gate 22, og er åpen for alle. Du finner informasjon om dette i vår kalender.

Podkast og opptak

Noen av talene våre blir tatt opp, og kan lyttes til som podkast:

Talene kan også finnes på Apple Podcast og Spotify.

I koronapandemien fra 2020 til 2022 var vi samlet digitalt som menighet. Opptak og utdrag fra gudstjenestene våre fra den tiden finner du på vår YouTube-kanal.

Vi har til vanlig 3 gudstjeneste-typer med ulik profil og fokus:

På en Agapegudstjeneste spiser vi sammen, ber sammen, leser Bibelen og hører en innledning til tekst, før vi snakker sammen om det vi har lest og hørt. AGAPE betyr kjærlighet, og brukes i Bibelen om Guds kjærlighet til mennesker, men også om nestekjærlighet. I kristen tradisjon har ordet gjerne blitt et uttrykk for “ubetinget kjærlighet”. Agapemåltidet var i den tidlige kristne kirke et kveldsmåltid de troende holdt for å feire fellesskapet med hverandre og med Jesus, og for å vise sin kjærlighet til hverandre. Vi har agapegudstjeneste ca hver 6. uke. Barna har eget opplegg i barnekirka etter måltidet.

I familiegudstjenesten setter vi fokus på familie, barn og å ha det gøy sammen! Gudstjenesten inneholder elementer av lek og musikk, bibelteksten blir gjerne fortalt eller dramatisert, og vi har en andakt for alle generasjoner. Programmet varer i ca 1 time. Barna er tilstede under hele gudstjenesten.

G11 betyr gudstjeneste kl 11.00. Dette er våre ordinære gudstjenester, med preken, bønn, lesing av bibeltekst på ulike språk, salmer og lovsang. Vi feirer nattverdsmåltid de aller fleste av G11 gudstjenestene. Barna har eget opplegg i barnekirka. Det er alltid kirkekaffe etter gudstjenesten. G11 er annenhver uke.

G11 Ung er en variant av G11 gudstjenestene, men der ungdommene og ungdomsarbeidet har noe av regien, og vi har et yngre uttrykk på musikk, forkynnelse og innhold. Disse gudstjenestene er en gang hver temaperiode, 3-4 ganger i løpet av året.

Barnekirke

Barna går til sin egen gudstjeneste (barnekirke) hver søndag utenom familiegudstjenester. Barnekirka er for alle barn! Vi deler inn i to grupper: 0-6 år (gjerne med en forelder), og 7-12 år. I barnekirka blir barna kjent med andre barn i kirken og har det fint sammen. Barnekirka er barnas gudstjeneste, og skal være et sted der barna blir bedre kjent med Bibelen og med Jesus.

barnekirka

KIRKEKAFFE

Etter hver gudstjeneste samles vi til fellesskap og servering. Ofte er det lunsjmåltid med mer, noen ganger er det kaker og kaffe. Alltid gratis, og en viktig del av menighetens liv. Kirkekaffen er en tid for å bli kjent, for å styrke vennskap, for å dele tro og liv, for å lytte og snakke, kort sagt for å koble seg på hverandres liv og hva Gud gjør i hver og en av oss.

Du er alltid velkommen til kirkekaffe!