Vi i Oslo Sentrum Baptistkirke ønsker at våre gudstjenester skal være et meningsfullt sted å møtes. Vi ønsker at gudstjenestene skal være forutsigbare, oppmuntrende, gi åndelig næring og et fellesskap med sunne relasjoner.

Til en gudstjeneste kommer det mange forskjellige mennesker i ulik alder og fra ulik bakgrunn. Som menighet forsøker vi å la mangfoldet blomstre, og søker sammen å være til Guds ære og til glede for både Gud og mennesker.

I pandemitid har vi vært samlet digitalt som menighet. Opptak og utdrag fra gudstjenestene våre finner du på vår YouTube-kanal. Fra høsten 2021 samles vi igjen til fysiske gudstjenester og andre samlinger i kirka! Gudstjenestene er søndager kl 11 i kirka i Hausmanns gate 22, og er åpen for alle. Du finner informasjon om dette i vår kalender.

Vi har til vanlig 3 gudstjeneste-typer med ulik profil og fokus:

Vi i Oslo Sentrum Baptistmenighet ønsker å sette fokus på fellesskap og vil derfor møtes til AGAPE – GUDSTJENESTE der vi spiser sammen, ber sammen, leser Bibelen og snakker sammen om teksten vi leser. AGAPE betyr kjærlighet, og brukes i Bibelen om Guds kjærlighet til mennesker, men også om nestekjærlighet. I kristen tradisjon har ordet gjerne blitt et uttrykk for “ubetinget kjærlighet”. AGAPE-måltidet var i den tidlige kristne kirke et kveldsmåltid de troende holdt for å feire fellesskapet med hverandre og med Jesus, og for å vise sin kjærlighet til hverandre. Dette er vår nyeste gudstjeneste-type, som vi startet med våren 2018. Under gudstjenesten er det eget program for barna.

I FAMILIEGUDSTJENESTEN setter vi fokus på familie, barn og å ha det gøy sammen! Gudstjenesten inneholder elementer av lek og musikk, og programmet varer i 1 time. Barna er tilstede under hele gudstjenesten.

G11 betyr GUDSTJENESTE KL.11.00. Disse gudstjeneste er i utgangspunktet våre ordinære gudstjenester, der vi retter oss mot aldersgruppa 20-40 år. Fokuset er tydelig tema, relevant undervisning, bra musikk og bønn. Det er søndagsskole for barna.

Barnekirke

Barna går til sin egen gudstjeneste (barnekirke) hver søndag i måneden. Barnekirka passer best for barn i alderen 3-10 år. I barnekirka blir barna kjent med andre barn i kirken og har det fint sammen. Barnekirka er barnas gudstjeneste, og skal være et sted der barna blir bedre kjent med Bibelen og med Jesus. Barn mellom 9 og 13 år er velkommen til Tweeks-samlinger.

søndagsskolen
tweeks

KIRKEKAFFE

Etter hver gudstjeneste samles vi til fellesskap og servering. Noen ganger er det kaker og kaffe, noen ganger serverer vi lunsj. Alltid gratis, og en viktig del av menighetens liv. Kirkekaffen er en tid for å bli kjent, for å styrke vennskap, for å dele tro og liv, for å lytte og snakke, kort sagt for å koble seg på hverandres liv og hva Gud gjør i hver og en av oss.

Du er alltid velkommen til kirkekaffe!