Om Huset

Vi ønsker å velsigne andre. Som en del av den verdien og det ønsket, vil vi at bygget vårt skal være i bruk – ikke bare av oss, men andre som trenger det. Vårt historiske bygg i Hausmanns gate 22 brukes i dag blant annet av flere ulike kirkefellesskap i tillegg til vår egen menighet.

United Oslo

Vår tro og lære hviler først og fremst på den bibelske åpenbaringen. Vår forståelse av Bibelen og dens sentrale budskap samsvarer med historisk og klassisk kristen tro slik den uttrykkes i de tre felleskirkelige trosbekjennelsene: den nikenske, den apostoliske og den athanasianske. Med dette utgangspunktet er vi reformatoriske i vår teologi, baptistiske i vårt dåps- og forsamlingssyn, pentekostale i vår spiritualitet, og misjonale i vårt uttrykk og fokus.

unitedoslo.no

Gospel Chin Church

Gospel Chin Church er en kirke som startet i 2016, med det formål å være et kristent felleskap for falma-språklige chin-folk fra Myanmar som bor på østlandet. Menigheten har gudstjenester, søndagsskole og bønnemøter. Møtene er hver 1. og 3. søndag i måneden klokken 13 i kirkens hovedrom.

La Senda Antigua

Den kristne kirke La Senda Antigua

Timer og aktiviteter:

Fredag klokka 6 på ettermiddagen: Bibelske studieceller
(I søster Yolanda og Bror Johns hus)

Lørdager: Tilbedelse med ros og forkynnelse kl. 2.30 i våre lokaler
(Hausmanns gate 22)

La Senda Antigua