_

OM OSLO SENTRUM BAPTISTKIRKE

Velkommen til Oslo Sentrum Baptistkirke – i sentrum av Oslo. Kirken har stått siden 1898 og menigheten ble dannet i 1884. Frem til 2018 var vi kjent som Oslo 1. Baptistmenighet. På tross av alderen er det en kirke som stadig sprudler mer og mer med liv og røre og mennesker i alle aldre, sosiale lag og med ulik etnisk bakgrunn.

Det har gjort at vi har utformet et “Verdidokument” hvor vi kortfattet vil sammenfatte hvordan vi opplever at vi vil være og oppleves. Vi har også utformet et hjerte som består av puslespillbiter. Verdidokumentet og puslespillhjertet viser i sum hvordan vi vil kommunsere hvem vi er.
Alt kirkelivet består til sammen av mange gode mennesker i mange forskjellige arbeider. Alle disse verdifulle bitene hører sammen. Tilsammen strekker vi oss mot at et samlet bilde skal være et hjerte. Et uttrykk for Guds hjerte og medmenneskers pulsslag for hverandre.
Vi har våre verdier. Vi har vår historie og tradisjon. Vi har frivillige og ansatte medarbeidere. Tilsammen utgjør vi en kirke og en menighet som vil ære Gud. Hvordan vi vil ære Gud? Vi lar vår tro komme til uttrykk gjennom våre personlige liv og vårt menighetsliv. Derfor finner du de mange måter vil vil være kirke og menighet på, uttrykt under “Menighetsliv”.

_

Visjon

Vi vil være en kirke preget av Gud, den enkelte og fellesskap

– som når ut og inviterer inn.

Verdier

BIBELEN er Guds Ord, grunnlaget for tro, liv og lære

Vi tror at Bibelen er Guds tale til oss inn i vår tid. Den gir oss basis for vår tro, lærer oss hvordan vi skal leve og er grunnlaget for vår lære. Derfor legger vi vekt på Bibelens budskap i våre samlinger og oppmuntrer alle til å lese den

PERSONLIG TRO på Jesus Kristus

Kristus er den viktigste personen i våre liv. Derfor vil vi legge vekt på å bli bedre kjent med han og styrke vår personlige tro og liv i han.

MISJON gjennom levd liv og forkynnelse lokalt og globalt

Vi ønsker at flest mulig skal bli kjent med Jesus Kristus. Derfor vil vi formidle vår tro ved våre liv og våre ord i vårt nabolag, på arbeidsplassen, i Oslo og like til verdens ender.

ÆRLIGE | som etterfølgere av Jesus Kristus

Vi vil framelske ærlighet og åpenhet om våre liv. Vi vil tale sant om livet og hjelpe hverandre til å tale sant om hvordan vi har det. Det skal være plass for både tårer og latter. En Jesu etterfølger er til å stole på.

OMSORG | ansvar for eget og andres liv

Vi vil framelske relasjoner preget av omsorg både i ord og handling. Ingen behøver å kjempe alene. Like mye som vi vil ta vare på hverandre, vil vi hjelpe hverandre til å ta vare på seg selv. Vi vil gi frihet til å sette grenser for sitt engasjement i menigheten.

LIVSNÆRE OG ÅPNE FELLESSKAP

Vår menighet er relasjoner. Når vi samles til forskjellige store og små samlinger, skal de hjelpe oss til å leve i vår hverdag. Våre møtesteder skal være sunne, ekte og åpne for alle. Vi vil også åpne våre hjem for hverandre.

MANGFOLD OG KREATIVITET

Vår menighet er preget av et mangfold av kulturer og nasjonaliteter. Derfor vil vi framelske et mangfold i vårt forhold til Gud og i vårt arbeid for han. Vi vil gi frihet i vår tilbedelse og hjelpe hverandre til å tjene Gud med våre forskjellige evner og gaver. Vi vil gi stor plass for kreativitet.

GJENNOMFØRT KVALITET – i alt vi gjør

Vi vil gi det beste vi har og gjøre det beste vi kan for å ære Gud.