Laster Arrangementer

Gudstjeneste med preken, musikk og bønn. Nattverd. Barnekirke for de yngste. Kirkekaffe for alle etter gudstjenesten.

Tema: Finne samhold i mangfold (1. Kor 12, 27-30)

Temaperiode: Mangfoldig fellesskap

Preken ved Oddvar Rønsen

Share This Story, Choose Your Platform!