Laster Arrangementer

Gudstjeneste med preken, musikk og bønn. Nattverd. Barnekirke for de yngste. Kirkekaffe for alle etter gudstjenesten.

Tema: Sabbat: Nyt/Glede

Temaperiode: Hjem og hverdag

Taler: Fredrik Krunenes

Share This Story, Choose Your Platform!